Suomalaisten nuorten liikunta

Alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuosituksen mukaisesti. Niinpä liikunnan myönteiset vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta.

Lähes puolet 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mutta 16−18-vuotiaista enää kolmasosa. Reilu 10 % 12−14-vuotiaista liikkuu terveytensä kannalta selvästi liian vähän. Vanhemmissa ikäryhmissä selvästi liian vähän liikkuvia on jo kolmasosa.

Kuva 1. Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten 12- ja 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien vapaa-ajan riittävän liikunnan osuudet vuosina 1991—2009. Lähde: Husu ym. 2011 (OKM:n julkaisuja 2011:15). Aineisto: Nuorten terveystapatutkimus (TaY)

Liikunnan harrastaminen vähenee murrosiässä. Nuorempien ikäryhmien pojat liikkuvat suositusten mukaisesti useammin kuin tytöt, mutta iän lisääntyessä sukupuolten ero häviää. Poikien liikunta on tehokkaampaa (aiheuttaa enemmän hengästymistä ja hikoilua) kuin tyttöjen, mutta viime vuosina tytöt ovat lähestyneet poikia sekä liikunnan määrässä että tehossa.

Takaisin sivun alkuun