Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus (1 op)

Ilmoittautuminen on auki – Hyppää mukaan!

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon” -koulutus toteutetaan lukuvuonna 2019–2020. Tule koulutukseen, jossa saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

Kenelle?

Maksuton koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille.

Move!-koulutuksen jaksot

Koulutus koostuu viidestä koulutusjaksosta, jotka sisältävät lähi- ja verkkokoulutusta. Koulutus on jo hyvässä vauhdissa, mutta ehdit mainiosti mukaan viisiosaiseen kokonaisuuteen. Puolen päivän mittaiset aloitustilaisuudet toteutetaan kukin omalla teemallaan:

päivämäärä teema toteutuspaikka
31.10.2019 Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan? Jyväskylä ja verkossa
28.11.2019 Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti? verkossa
30.1.2020 Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit? verkossa
13.2.2020 Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit? verkossa
19.3.2020 Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii? Helsinki ja verkossa

Jaksojen aloitusiltapäivät striimataan ja tallennetaan, jolloin osallistuminen onnistuu myös täysin verkossa. Kunkin jakson verkkopaketti täydentää aloitustilaisuuden teemoja. Verkkopaketti sisältää tehtäviä, lisäaineistoja, materiaalilinkkejä, kysymyspalstan ja toimivien Move!-käytänteiden jakamista osallistujien kesken.

Oppimispolku

 

prosessikuva move!-koulutuksen viidestä jaksosta teemoineen ja aikatauluineen

Kuva 1. Prosessikuva Move!-koulutuksen oppimispolusta.

Osallistuminen

Voit osallistua tarpeesi mukaan koko koulutusprosessiin (6 kk) tai yksittäisiin jaksoihin. Voit osallistua koulutukseen kokonaan verkon kautta tai tulla paikan päälle avaus- ja päätösjaksojen aloitustilaisuuksiin.

Koulutusprosessi toteutetaan 21.10.2019–30.4.2020. Mukaan ehdit hyvin missä vaiheessa tahansa prosessia. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja siten osallistujille maksutonta.

Voit osallistua koko yhden opintopisteen laajuiseen koulutusprosessiin, jonka kesto on yhteensä noin puoli vuotta. Ilmoittaudu tällöin koko koulutusprosessiin. Jos valitsit koko koulutusprosessin, poimi mukaan 4 koulutusjaksoa sisältäen joko 3. tai 4. jakson. Ilmoittaudu samalla myös haluamiisi lähikoulutustilaisuuksiin, mikäli olet tulossa paikanpäälle.

Myös yksittäisiin koulutusjaksoihin osallistuminen on mahdollista. Valitse tällöin yksittäiset verkkojaksot ja haluamasi lähikoulutustilaisuudet, jos olet tulossa paikanpäälle.

Video: Koko Move!-koulutuksen ja ensimmäisen jakson esittelyvideo

Osaamista monen toimijan voimin

Koulutusta hallinnoi UKK-instituutin Terve koululainen -hanke. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyväskylän yliopisto, LIKES/Liikkuva koulu, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtion liikuntaneuvosto, Liito ry, Luokanopettajaliitto ja Terveydenhoitajaliitto.

Kiitos ennakkokyselyyn vastanneille! Saimme teiltä toukokuussa 2019 yhteensä 68 vastausta. Saamaamme tietoa hyödynnetään yhdessä yhteistyötahojen kanssa viimeistellessämme koulutusjaksojen sisältöjä ja rekrytoidessamme puhujia ja hyvistä käytännöistä kertojia.

Ohjelma koulutusjaksoittain

Jakso 1: Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

aloitusiltapäivä pidettiin 31.10.2019 Jyväskylässä ja verkon välityksellä

 

Ohjelma

Move!-järjestelmän tausta ja tavoitteet pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky – LIITU- ja Move!-tuloksia johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Move!n ideaaliprosessi ja arjen pullonkaulat yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto

tauko (15 min)

Move!-mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea tarvitseville oppilaille tutkija Piritta Asunta, LIKES

Onko Move! ahdistava mittaustilanne vai oppilaan hyvinvointia edistävä työkalu? psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

 

Aloitusiltapäivän esitystallenteet ja materiaalit ovat opiskeltavissa itsenäisesti verkossa. Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja.

 

Jakso 2: Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?

aloitusiltapäivä pidettiin 28.11.2019 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Move! ja turvallisuuden monet ulottuvuudet opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Move kouluterveydenhuollon työkaluna – turvallisesti ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kokemuksia Move!-mittauksista kouluterveydenhuollon näkökulmasta kouluterveydenhoitajat Marja Kurkela ja Riitta Uhlbäck, Oulu

tauko (15 min)

Nuorten ylipainon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin – Move!-prosessissa huomioitavaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Move! TULE-terveyden näkökulmasta terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen, LIKES

 

Aloitusiltapäivän esitystallenteet ja materiaalit ovat opiskeltavissa itsenäisesti verkossa. Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja. Verkkopaketissa mm. seuraavat luentotallenteet:

Lasten ja nuorten liikunnassa huomioitavat terveysasiat, ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti

Testaamisen hyvät käytännöt, testauspäällikkö Piia Kaikkonen, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti

 

Jakso 3: Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit?

aloitusiltapäivä to 30.1.2020 klo 12–15.30 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Äänessä luokanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista alakoulussa.

Puheenvuorot:

Move!-tiimit ja muut yhteiset Move!-käytännöt alakouluissa – case Kouvola, rehtori Antti Lautala ja luokanopettaja Matti Saukko, Kouvolan kaupunki

Terveydenhuollon Move!-kansio ja yhteiset Move!-ohjeet – case Kouvola, kouluterveydenhoitaja Anniina Lindgren ja terveydenhoitaja Seija Niemi, Kymsote

Move!-mittaukset Move!-asemalla kaupungin ja urheiluopiston yhteistyönä – case Tampere, projektisuunnittelija Miina Mäkinen, Tampereen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Move! terveydenhoitajan arjessakouluterveydenhoitaja Eeva Tokola, Jyväskylän kaupunki

Move!-toimintamallin kehittäminen, mm. toimintakyvyn osa-alueiden kehittämistavat Jyväskylässä, projektipäällikkö Jon Salminen, Jyväskylän kaupunki, Liikuntapääkaupunki-projekti

Toimintakyvyn kehittäminen koulupäivän aikana – case Jyväskylä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto 

Move!-työkaluja ja kehittämissuunnitelmia – case Vantaa, projektikoordinaattori Riikka Roitto, Vantaan kaupunki, sivistystoimi, perusopetus

Move!-kokemuksia alakouluista, puheenjohtaja Marko Jokinen, Suomen Luokanopettajat ry

 

Verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja. Verkkopaketissa mm.

 • Move!-tulokset 2019: 5.-luokkalaiset
 • Kouvolan koulujen Move!-kansion sisältö

 

Ilmoittaudu

 

Loppujaksojen ohjelmat täydentyvät koulutusprosessin edetessä.

Jakso 4: Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit?

aloitusiltapäivä to 13.2.2020 klo 12–15.30 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Äänessä liikunnanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista yläkoulussa.

Puheenvuorot mm.

 • Move! 8. luokkien liikunnanopetuksessa – case emäkosken koulu, Katja Hautamäki, Nokia 
 • Move!-mittaukset joka vuosiluokalla – case Pitkäjärven koulu, Katja Bister, Kangasala
 • Move!-työkaluja ja kehittämissuunnitelmia – case Vantaa, projektikoordinaattori Riikka Roitto, Vantaan kaupunki, sivistystoimi, perusopetus
 • Kouluterveydenhuollon kokemuksia toimintakyvyn edistämisestä ja Move!-järjestelmästä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto 

Verkkopaketissa opiskeltavissa mm.

 • Move!-tulokset 2019: 8.-luokkalaiset
 • Fysioterapeuttiopiskelijat apuna mittauksissa – case Turku, tallenne Anu Granberg, Turun ammattikorkeakoulu 
 • Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry:n Move!-materiaalit

 

Ilmoittaudu

 

Jakso 5: Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii?

Päätösiltapäivä to 19.3.2020 klo 12–15.30 Helsingissä tai verkon välityksellä

 

Ohjelma

Päätösjakson keskiössä ovat palveluketjut ja yhteistyö sekä Move!n tulevaisuuden näkymät.

Puheenvuorot mm.

 • Verkostoyhteistyö ja Moven hyödyntäminen – case Etelä-Karjala hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, Eksote
 • Move! ja fysioterapia – koulufysioterapiasuositus ja toimintamalli Saarikassa fysioterapeutti Anu Pollari, Suomen Fysioterapeutit ry ja SoTe kuntayhtymä Saarikka
 • psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

 

Iltapäivä päättyy keskusteluun, jossa ovat mukana

 • ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
 • opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus
 • yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
 • johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

 

Ilmoittaudu

 

Varaa paikkasi

Ilmoittaudu mukaan koko koulutusprosessiin tai valitsemiisi koulutusjaksoihin: sähköinen ilmoittautumislomake

 

Lataa Move!-koulutusesite (pdf)

 

Onko sinulla kysyttävää Move!-koulutuksesta? Ota yhteyttä, me autamme

Nina Merivirta-Köykkä, nina.merivirta-koykka(a)ukkinstituutti.fi

Raija Oksanen, raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi

 

Takaisin sivun alkuun