Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus (1 op)

Ilmoittautuminen on auki – Hyppää mukaan!

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon” -koulutus toteutetaan lukuvuonna 2019–2020. Tule koulutukseen, jossa saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

Kenelle?

Maksuton koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille.

Move!-koulutuksen jaksot

Koulutus koostuu viidestä koulutusjaksosta, jotka sisältävät lähi- ja verkkokoulutusta. Koulutus on jo hyvässä vauhdissa, mutta ehdit mainiosti mukaan viisiosaiseen kokonaisuuteen. Puolen päivän mittaiset aloitustilaisuudet toteutetaan kukin omalla teemallaan:

päivämäärä teema toteutuspaikka
31.10.2019 Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan? Jyväskylä (Paviljonki) ja verkossa
28.11.2019 Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti? verkossa
30.1.2020 Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit? verkossa
13.2.2020 Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit? verkossa
19.3.2020 Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii? verkossa

Jaksojen aloitusiltapäivät striimataan ja tallennetaan, jolloin osallistuminen onnistuu myös täysin verkossa. Kunkin jakson verkkopaketti täydentää aloitustilaisuuden teemoja. Verkkopaketti sisältää tehtäviä, lisäaineistoja, materiaalilinkkejä, kysymyspalstan ja toimivien Move!-käytänteiden jakamista osallistujien kesken.

Oppimispolku

 

prosessikuva move!-koulutuksen viidestä jaksosta teemoineen ja aikatauluineen

Kuva 1. Prosessikuva Move!-koulutuksen oppimispolusta.

Osallistuminen

Voit osallistua tarpeesi mukaan koko koulutusprosessiin (6 kk) tai yksittäisiin jaksoihin. Voit osallistua koulutukseen kokonaan verkon kautta tai tulla paikan päälle avaus- ja päätösjaksojen aloitustilaisuuksiin.

Koulutusprosessi toteutetaan 21.10.2019–30.4.2020. Mukaan ehdit hyvin missä vaiheessa tahansa prosessia. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja siten osallistujille maksutonta.

Voit osallistua koko yhden opintopisteen laajuiseen koulutusprosessiin, jonka kesto on yhteensä noin puoli vuotta. Ilmoittaudu tällöin koko koulutusprosessiin. Jos valitsit koko koulutusprosessin, poimi mukaan 4 koulutusjaksoa sisältäen joko 3. tai 4. jakson. Ilmoittaudu samalla myös haluamiisi lähikoulutustilaisuuksiin, mikäli olet tulossa paikanpäälle.

Myös yksittäisiin koulutusjaksoihin osallistuminen on mahdollista. Valitse tällöin yksittäiset verkkojaksot ja haluamasi lähikoulutustilaisuudet, jos olet tulossa paikanpäälle.

Video: Koko Move!-koulutuksen ja ensimmäisen jakson esittelyvideo

Osaamista monen toimijan voimin

Koulutusta hallinnoi UKK-instituutin Terve koululainen -hanke. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyväskylän yliopisto, LIKES/Liikkuva koulu, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtion liikuntaneuvosto, Liito ry, Luokanopettajaliitto ja Terveydenhoitajaliitto.

Kiitos ennakkokyselyyn vastanneille! Saimme teiltä toukokuussa 2019 yhteensä 68 vastausta. Saamaamme tietoa hyödynnetään yhdessä yhteistyötahojen kanssa viimeistellessämme koulutusjaksojen sisältöjä ja rekrytoidessamme puhujia ja hyvistä käytännöistä kertojia.

Ohjelma koulutusjaksoittain

Jakso 1: Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

aloitusiltapäivä pidettiin 31.10.2019 Jyväskylässä ja verkon välityksellä

 

Ohjelma

Move!-järjestelmän tausta ja tavoitteet pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky – LIITU- ja Move!-tuloksia johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Move!n ideaaliprosessi ja arjen pullonkaulat yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto

Move!-mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea tarvitseville oppilaille tutkija Piritta Asunta, LIKES

Onko Move! ahdistava mittaustilanne vai oppilaan hyvinvointia edistävä työkalu? psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

 

Aloitusiltapäivän esitystallenteet ja materiaalit ovat opiskeltavissa itsenäisesti verkossa. Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja.

 

Jakso 2: Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?

aloitusiltapäivä pidettiin 28.11.2019 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Move! ja turvallisuuden monet ulottuvuudet opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Move kouluterveydenhuollon työkaluna – turvallisesti ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kokemuksia Move!-mittauksista kouluterveydenhuollon näkökulmasta kouluterveydenhoitajat Marja Kurkela ja Riitta Uhlbäck, Oulu

Nuorten ylipainon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin – Move!-prosessissa huomioitavaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Move! TULE-terveyden näkökulmasta terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen, LIKES

 

Aloitusiltapäivän esitystallenteet ja materiaalit ovat opiskeltavissa itsenäisesti verkossa. Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja. Verkkopaketissa mm. seuraavat luentotallenteet:

Lasten ja nuorten liikunnassa huomioitavat terveysasiat, ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti (tallenne)

Testaamisen hyvät käytännöt, testauspäällikkö Piia Kaikkonen, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti (tallenne)

 

Jakso 3: Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit?

aloitusiltapäivä pidettiin to 30.1.2020 klo 12–15.30 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Äänessä luokanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista alakoulussa.

Puheenvuorot:

Move!-tiimit ja muut yhteiset Move!-käytännöt alakouluissa – case Kouvola, rehtori Antti Lautala ja luokanopettaja Matti Saukko, Kouvolan kaupunki

Terveydenhuollon Move!-kansio ja yhteiset Move!-ohjeet – case Kouvola, kouluterveydenhoitaja Anniina Lindgren ja terveydenhoitaja Seija Niemi, Kymsote

Move!-mittaukset Move!-asemalla kaupungin ja urheiluopiston yhteistyönä – case Tampere, projektisuunnittelija Miina Mäkinen, Tampereen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Move!-toimintamallin kehittäminen Jyväskylässä, projektipäällikkö Jon Salminen, Jyväskylän kaupunki, Liikuntapääkaupunki-projekti

Move! terveydenhoitajan arjessakouluterveydenhoitaja Eeva Tokola, Jyväskylän kaupunki

Toimintakyvyn kehittäminen koulupäivän aikana – case Jyväskylä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto 

Move!-kokemuksia alakouluista, puheenjohtaja Marko Jokinen, Suomen Luokanopettajat ry

 

Verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja. Verkkopaketissa mm.

 • Move!-tulokset 2019: 5.-luokkalaiset, johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti (tallenne)
 • Kouvolan koulujen ja terveydenhuollon Move!-kansioiden sisällöt
 • Varalan Urheiluopiston opiskelijat mukana Move!-mittauksissa, liikunnanopettaja Aila Sainio, Varalan Urheiluopisto

 

Ilmoittaudu

 

Jakso 4: Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit?

aloitusiltapäivä pidettiiin to 13.2.2020 klo 12–15.30 verkon välityksellä

 

Ohjelma

Äänessä liikunnanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista yläkoulussa.

Puheenvuorot:

 • Move! – moniammatillista yhteistyötä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi, rehtori Petri Huovila, Kesämäen koulu, Lappeenrannan kaupunki
 • Move! kouluterveydenhoitajan arjessa, kouluterveydenhoitajaKaisa Moilanen,Kesämäen yhtenäiskoulu, Lappeenrannan kaupunki
 • Opettajien kokemuksia Move!:n hyödyntämisestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä, tutkijatohtori Kasper Salin, Jyväskylän yliopisto
 • Kouluterveydenhuollon kokemuksia toimintakyvyn edistämisestä ja Move!-järjestelmästä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto
 • Move! 8. luokkien liikunnanopetuksessa – case Emäkosken koulu, liikunnanopettaja Katja Hautamäki, Nokia
 • Move!-mittaukset joka vuosiluokalla – case Pitkäjärven koulu, liikunnanopettaja Katja Bister, Kangasala
 • Move!-työkaluja ja kehittämisssuunnitelmia – case Vantaa, projektikoordinaattori Suvi LukkarilaVantaan kaupunki

Lisäksi verkkopaketissa opiskeltavissa mm.

 • Move!-tulokset 2019: 8.-luokkalaiset, johtaja Tommi Vasankari (tallenne)
 • Move!-mittaukset kahdessa päivässä liikuntahallilla – case Sammon koulu, liikunnanopettajat Eija Kööpikkä ja Ulla Pietilä, Tampereen kaupunki (tallenne)
 • Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry:n Move!-materiaalit

 

Ilmoittaudu

 

Jakso 5: Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii?

Jakson toteutus siirrettiin täysin verkkoon vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Päätösjakson opiskelu alkoi 19.3.2020. 

Päätösjakson keskiössä ovat palveluketjut ja yhteistyö sekä Move!n tulevaisuuden näkymät.

Puheenvuorot

 • Verkostoyhteistyö ja Move!n hyödyntäminen Etelä-Karjalassa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, Eksote
 • Move! ja fysioterapia – koulufysioterapiasuositus ja toimintamalli Saarikassa, fysioterapeutti Anu Pollari, Suomen Fysioterapeutit ry ja SoTe kuntayhtymä Saarikka
 • Koulu-PT toimintakyvyn edistäjänä, liikunnanopettaja Olli Kelhä, Hepolan koulu, Kemi ja koulu-PT Jari Poikela, Fysios Oy
 • Koulu-PT: toimintamalli Jyväskylässä, liikunnanohjaaja Reeta Jääskeläinen, Jyväskylän kaupunki
 • Move! tulevaisuustaitojen rakentajana, psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

 

Mikä Move!ssa askarruttaa? Miltä Move!n tulevaisuus näyttää?

Näihin kysymyksiin vastaavat 5. jakson aikana verkossa seuraavat asiantuntijat

 • ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
 • opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus
 • yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
 • johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

 

5. jakson verkkopaketissa on opiskeltavissa myös

 • lehdissä julkaistuja kirjoituksia PT-toiminnasta ja hyvinvointiopettajista
 • kaksi fysioterapian opinnäytetyötä (artikkelit ja videot) LAB ammattikorkeakoulusta Lappeenrannasta
  • Fysioterapeutin rooli lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja motoriikan tukemisessa Lappeenrannan peruskouluissa, Tuulia Suojalehto, Rosa Salmi ja Salla Virtanen
  • Henkilökohtaisen tavoitteen hyödyntäminen yläkouluikäisten terveyden edistämisessä, Markus Mauno, Satumaria Muukkonen ja Annukka Oinonen

 

Ilmoittaudu

Varaa paikkasi

Ilmoittaudu mukaan koko koulutusprosessiin tai valitsemiisi koulutusjaksoihin. Mukaan ehdit edelleen: sähköinen ilmoittautumislomake

 

Onko sinulla kysyttävää Move!-koulutuksesta? Ota yhteyttä, me autamme.

Nina Merivirta-Köykkä, nina.merivirta-koykka(a)ukkinstituutti.fi

Raija Oksanen, raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi

 

Takaisin sivun alkuun