Feet Energy -materiaalit liikunnan edistämiseen

Feet Energy -aineistoja voi käyttää esimerkiksi yläkoulun terveystiedon tunneilla ja vanhempainilloissa. Materiaalit ovat vapaasti tulostettavissa oheisista linkeistä ja pdf-tiedostoista. Lehtiset ja juliste ovat myös tilattavissa maksullisina UKK-instituutin verkkokaupasta.

Feet energy -video

Feet Energy -video herättää nuoria pohtimaan, miten voisi lisätä omaa liikkumistaan ja vähentää ruutuaikaa ja istumistaan. (4 min video YouTubessa)

Feet Energy -tehtävälehtinen

Feet Energy-tehtävälehtinen (pdf) on kotitehtävävihko, jossa nuoret arvioivat omia mahdollisuuksiaan lisätä liikkumista sekä vähentää ruutuaikaa ja istumista (pdf).

Feet Energy -luokkajuliste

Feet Energy -juliste (pdf) on luokkajuliste, johon kirjataan opettajan johdolla nuorten pohtimia tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi sekä ruutuajan ja istumisen vähentämiseksi. A4-kokoiseksi tulostettu juliste sopii esimerkiksi pienen ryhmän tai yhden henkilön tavoitteiden kirjaamiseen (pdf).

Julisteesta on myös interaktiivinen versio, johon on linkitetty video ja muut Feet Energy -aineistot QR-koodein ja lyhyin ohjein. Vie hiiri alla olevan julistekuvan päälle. Huomaat, että kuvaan ilmestyy mustia renkaita (hotspots). Vie hiiri renkaan luo ja saat lisäohjeita ja pääset tukiaineistoihin, mm. Feet Energy -videoon poistumatta tältä sivulta.

Feet Energy -infolehtinen

Feet Energy -lehtinen kotiväelle (pdf) on infolehtinen oppilaiden huoltajille yläkouluikäisten liikkumisesta ja istumisesta.

 

Kasit liikkeelle -tutkimus

Yläkoululaisten liikkumisen edistämiseen on tuotettu opetusmateriaaleja UKK-instituutin Kasit liikkeelle! -tutkimuksessa. Materiaaleja on käytetty tamperelaiskouluissa Kasit liikkeelle! -tutkimushankkeeseen kuuluneessa interventiossa lukuvuonna 2012–2013.

Kasit liikkeelle! -tutkimuskokonaisuudessa kehitetään menetelmiä nuorten fyysisen aktiivisuuden arviointiin ja edistämiseen. Kolmiosaiseen kokonaisuuteen kuuluu

  1. koulumatka- ja liikuntakysely (syksy 2011)
  2. fyysistä aktiivisuutta mittaavien liikemittarin ja liikuntapäiväkirjan luotettavuustutkimus (syksy 2011)
  3. interventiotutkimus kolmelle terveystiedon tunnille integroidun opetussisällön toimivuudesta ja vaikuttavuudesta liikunnan lisäämisessä ja istumisen vähentämisessä (syksy 2012).

Tutkimuksen ensimmäisestä osasta on julkaisu sähköinen raportti ja kolmannesta osasta tieteellinen artikkeli. Tutkimuksen raportointi on edelleen käynnissä.

Paronen O, Aittasalo M, Jussila A-M. Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011. Tampere: UKK-instituutti, Tampereen kaupunki, 2012. Verkkojulkaisu.

Terveystiedon tunnit vahvemmin tukemaan liikkumisen edistämistä. Verkkouutinen UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä.

Kasit liikkeelle! Koulumatkaliikunnan edistämistutkimus. Tutkimuskuvaus, UKK-instituutti.
Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011. Verkkoraportti, UKK-instituutti ja Tampereen kaupunki.

 

Takaisin sivun alkuun