Materiaaleja ja toimintamalleja vanhempainiltoihin

Video herättää

Tietoiskuanimaatiot TEKOn keskeisistä teemoista

TEKOn pariminuuttiset animaatiovideot soveltuvat hyvin 5.-9.-luokkalaisten huoltajien herättelyksi vanhempainiltoihin. Videoiden teemoina mm. 1) istumisen haitat, tauottaminen ja vähentäminen, 2) liikkumisen hyödyt ja vinkkejä liikkeen lisäämiseen, 3) koululaisen ravitsemuksen keskeiset teemat ja 4) unen ja levon ydinasiat.

Liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen

Feet energy -aineistokokonaisuus: Feet energy -video herättelee oppilaiden kotijoukkoja pohtimaan, miten lapset ja nuoret voisivat lisätä liikkumistaan ja vähentää turhaa ruutuaikaa ja istumistaan. Videota voit hyödyntää vanhempainillassa, vaikka tilaisuuden varsinainen teema olisikin jokin muu. Feet Energy -infolehtinen kotijoukoille on oppilaiden huoltajille rakennettu kooste yläkouluikäisten liikkumisesta ja istumisesta.

Diapaketit keskustelun avuksi

Liikunnan merkitys, paikallaanolon haitat, terveellinen ravitsemus ja riittävä uni

Hyvinvoiva nuori – liikuntaa, ravintoa ja lepoa sopivassa suhteessa -kalvosarja (pptx) sisältää noin 50 sivua tiivistä tietoa, raikkaita kuvia ja keskustelua herättäviä kysymyksiä. Käytä yläkoulujen vanhempainiltoihin rakennettua kalvosarjaa haluamallasi tavalla: poimi osia kaikista teemoista tai keskity yhteen aiheeseen (esim. ruutuaika).

Istuminen on myrkkyä

Istuminen ja ergonomia -kalvosarja sopii sekä vanhempainiltoihin että yläkoulujen terveystiedontunneille. Kahdeksaan sivuun on tiivistetty tutkittu tieto istumisen terveysvaaroista, perusteet istumisergonomiasta ja vinkit hyvään istumiseen. Ota ydinasiat haltuun kalvosarjan avulla ja muokkaa sanomasi vanhempainillan muuhun teemaan nivoutuvaksi.

Toiminnallinen rastirata – liikunta ja hyvinvoiva koululainen

Liikunnan ja hyvinvoinnin rastirata kotijoukoille:

  • Ryhmissä kierrettävän radan myötä huoltajat pohtivat liikkumisen merkitystä ja hyvinvoinnin kulmakivien tilannetta oman perheen kohdalta.
  • Ratakokonaisuuteen on hyvä varata aikaa 60–90 minuuttia rastien määrästä ja keskustelulle varattavasta ajasta riippuen.
  • Linkistä löydät liikuntasalissa tai muussa sopivassa tilassa järjestettävän radan ohjeet, rastit, vastauslomakkeet ja kalvosarjan purkukeskustelun tueksi sekä muutamia tukimateriaaleja.
  • Muokkaa rastit ja radan toteutustapa oppilaiden ikäkauteen ja sinun vanhempainiltaan sopivaksi.

 

Takaisin sivun alkuun