Työkaluja koulun arkeen

TEKO lisää liikunnan ja vapaa-ajan turvallisuutta

  • kannustamalla koulun henkilökuntaa yhteistyöhön
  • haastamalla oppilaita pohdintaan sekä asenteiden ja toimintatapojen muutokseen
  • kouluttamalla oppilaita ja koulun henkilökuntaa
  • tuottamalla monipuolista tietoa
  • kehittämällä käytännön työkaluja

TEKOn kohderyhmänä olivat vuosina 2010–2013 erityisesti yläkoulujen liikunnan ja terveystiedon opettajat sekä muu henkilökunta. Vuodesta 2014 lähtien terveyskasvatuksen materiaaleja on tuotettu myös alakouluihin luokanopettajien käyttöön.


Hankkeen perusesite ja Työkaluja koulun arkeen -esite.

 

Verkkosivut

Tervekoululainen.fi-verkkosivusto toimii hankkeen keskeisenä viestintä- ja materiaalinjakokanavana. TEKOn materiaalit ja toimintamallit ovat kaikkien vapaassa käytössä näiden sivujen kautta.


TEKO on myös YouTubessa ja Facebookissa. Hankkeen tuottamat videot löytyvät TEKOn ja Terve Urheilija -ohjelman yhteiseltä YouTube-kanavalta. Voit seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa tykkäämällä hankkeen profiilisivua.


TEKOn tuottamiin materiaaleihin voit tutustua katsomalla hankkeen kolmeminuuttisen materiaalien esittelyvideon. Video löytyy myös hankkeen YouTube-kanavalta.
 

Koulutukset

Hanke järjestää koulutuksia TEKOn teemoista koulun henkilökunnalle. Koulutuksissa perehdytään turvallisen ja terveellisen liikunnan elementteihin sekä niihin perustuviin työvälineisiin ja -tapoihin. Koulutuksissa hyödynnetään hankkeen verkkosivustoa ja ideoidaan yhdessä käytännön toteutuksia koulun lukuvuoteen.

 

Pilotointi

TEKO starttasi Pirkanmaalla, jossa sen eri osa-alueita pilotoitiin muutamissa pilottikouluissa. Saatavan palautteen perusteella on kehitetty valtakunnallinen toimintamalli.

 

Toimijat

TEKO (2010–) on useiden asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden
yhteistyöhanke, jota koordinoi UKK-instituutti. Hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelmaa (LiVE). Ohjelman muut osahankkeet on Terve Urheilija® -ohjelma (2006–) ja Smart Moves -hanke (2014–).

Lue lisää:

 

Hanke saa rahoitusta mm. sosiaali- ja terveysministeriöltä (2010–2012) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä (2013–2015).
 

Lisää kirjanmerkki ja jaa