Taustajoukot tukena


Vanhemmat, kaverit ja muut tukijoukot ovat tärkeitä taustavaikuttajia lapsen ja nuoren liikkumisessa. Lisäksi lapsen ja nuoren liikuntaharrastuksen kautta muodostamat ihmissuhteet pitävät heidät liikunnan parissa myös aikuisena.


Kavereiden tapaaminen merkittävä liikunnan harrastamisen motiivi

Ystävien tapaaminen on sekä pojilla että tytöillä yksi tärkeimmistä liikkumisen päämotiiveista. Suosion ja arvostuksen saaminen sekä luottamuksen antaminen ja saaminen ovat kaikki merkittäviä syitä liikunnan harrastamiseen.


Joukkueeseen kuuluminen ja kehujen saaminen ovat pojille tärkeitä asioita liikunnan harrastamisessa. Ystävien tuki ja ystäviltä saatu hyväksyntä taas ovat erityisesti tytöille tärkeitä tekijöitä liikuntatilanteissa. Toisaalta pojat liikkuvat usein omatoimisesti kavereiden kanssa ja tytöt yksin.


Liikuntaharrastus lasten ja vanhempien yhteinen asia

Perhe on merkittävä tekijä lasten ja nuorten, erityisesti 10–14-vuotiaiden, liikunnan harrastamisessa. Varsinkin alakouluikäisillä lapsilla liikunta on yksi perheen yhteisistä toimintakentistä. Nuorten oman arvioin mukaan vanhempien positiivinen suhtautuminen harrastukseen on tärkeä harrastamista tukeva tekijä.


Yksi esimerkki perheen merkityksestä on luontoliikunta, jota harrastetaan usein nimenomaan vanhempien kanssa tai vanhempien innoittamana. Perheen merkitys korostuu myös muun omatoimisen liikunnan harrastamisessa.


Harjoittelua tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveelliset ruokailutottumukset. Kotona voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin esimerkiksi sen kautta, mitä ruokaa on saatavilla. Perhe tukee lasten ja nuorten liikunnan harrastamista myös esimerkiksi hankkimalla liikkumiseen tarvittavia välineitä. Ongelmia voi tulla silloin, jos lapsen tai nuoren lempilajiin tarvitaan useita kalliita varusteita.


Vanhemmilla ja valmentajilla rooli urheiluun liittyvissä keskusteluissa

Monet nuoret pitävät vanhempia ja valmentajia luotettavina keskustelukumppaneina urheiluharrastuksesta puhuttaessa. Harrastuksen kannalta tärkeäksi koetaan se, että nuorella on mahdollisuus keskustella valmentajan kanssa. Kavereiden ja opettajien rooli korostuu niillä nuorilla, jotka harrastavat jotain liikuntalajia, mutta eivät kilpaile. Kilpailuihin osallistuvilla nuorilla taas tärkeinä keskustelukumppaneina pidetään erityisesti vanhempia, seuravalmentajaa ja huippu-urheilijoita tai muita asiantuntijoita.Lisää kirjanmerkki ja jaa

 

TEKO-kaveritähti


TEKO-perhe


Taustajoukot tukena -elementin asiantuntijat


Riikka Hämylä TtM

Raija Oksanen KM

Anne-Mari Jussila LitM


Lisälukemista


Matarma, Tanja
Mitä on liikunta? - Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan

Turun Lapsi- ja nuorisotutkimus-keskuksen julkaisuja 5/2012.Kokko S., Villberg J., Kannas L.
Nuori urheilijan polulla. 13–15-vuotiaiden urheilijoiden arvioita harjoitusmääristään, harjoittelun monipuolisuudesta sekä elämäntavoista.
Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, 2011.


Lehmuskallio M. Liikuntakulutus kaupunkilaislasten ja -nuorten liikuntasuhteessa. Turun yliopisto, 2007.