Tapaturmat

 

Tapaturma on tahdosta riippumaton, ennalta odottamaton ja äkillinen tapahtumasarja, joka johtaa kehon vammautumiseen.


Tutkimuksista saatu tieto tapaturman syntyyn vaikuttavista tekijöistä on syrjäyttämässä sitä sitkeää käsitystä, että tapaturma on vain vahinko tai ennalta väistämätön tapahtuma. Vaikka tapaturma syntyy äkillisesti, jälkikäteen yli puolet tapaturman uhreista arvioi, että tapaturma olisi ollut vältettävissä. 


Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, LiVE perustaa toimintansa juuri tähän ennaltaehkäisyn mahdollisuuteen. Lähtökohta toimintaan on laaja-alainen. Ennaltaehkäisyn ydinkohdat on koottu Terve urheilija -hankkeen Kymppiympyrään ja Terve koululainen -hankkeen Elementtiseinään.


 

Terve-Urheilija-Kymppiympyrä  
       Terve koululainen Elementtiseinä

Kuvat 1 ja 2. Terve urheilija -hankkeen Kymppiympyrä ja Terve koululainen -hankkeen Elementtiseinä.


Liikunta- ja vapaa-ajan turvallisuus koostuu useasta eri tekijästä ja jo pelkkä tietoisuus eri tekijöiden vaikutuksesta arjen turvallisuuteen ehkäisee tapaturmia ja vammoja. Terve urheilija -hanke lähestyy urheilun parissa toimivia valmentajia ja ohjaajia sekä lapsia, nuoria ja heidän huoltajiaan. Terve koululainen -hanke tuo samanlaisen kokonaisuuden koulumaailmaan. Tavoite molemmilla hankkeilla on sama, esityskieli, toimintatavat ja viestintäkanavat kuitenkin poikkeavat tarpeen mukaan toisistaan.

 

Katso myös www.terveurheilija.fi-sivusto

 

Näillä TEKOn tapaturmat -osion sivuilla on tietopaketti tapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä. Tapaturma-tehtävät auttavat tapaturmien esille nostossa ja tukevat asiasisältöjen oppimista. Liikuntavammojen hoito-osiosta löydät mm. KKK-opetusvideon ja -ohjeen.

Lisää kirjanmerkki ja jaa

 

 

 




TEKOn tietoisku liikkumisen turvallisuudesta, liikuntatapaturmien ehkäisystä ja liikuntavammojen hoidosta



 TEKO rullalautailija

 

 TEKO-kipsi


Tapaturmat-elementin asiantuntijat

Anne-Mari Jussila LitM
Jari Parkkari LT, EL, dos.


Osion nettitoteutus
Raija Oksanen KM