Murrosiän muutokset


Murrosiän alkaminen, fyysinen kasvu ja kehitys ovat yksilöllistä.  Murrosiän tuomat muutokset elinjärjestelmissä ja kehon eri osissa vaikuttavat myös nuoren kehon hallintaan ja liikkumisen merkitykseen hyvinvoinnissa. Nämä muutokset on hyvä tiedostaa ja tunnistaa.

Murrosiän fyysiset muutokset

Nuoren on hyvä tietää puberteettikehityksen eri merkit ja vaiheet sekä niiden suuri yksilöllinen vaihteluväli. Murrosiän kehitystä seurataan ja arvioidaan mm. kouluterveydenhuollossa säännöllisesti. Murrosiän kehityksen arvioinnissa seurataan poikien kivesten kasvua ja tytöillä rintojen kehitystä sekä molemmilla karvoituksen esiintymistä. Lisäksi arvioidaan muita merkkejä, kuten ihon rasvoittumista, aknea, hien hajua ja tytöillä kuukautisten alkamista. 


Murrosiässä tapahtuvat muutokset saattavat hämmentää nuorta. Erityisesti ikätovereita selvästi varhaisempi tai myöhäisempi kehitys saattaa aiheuttaa nuorelle psyykkisiä tai jopa sosiaalisia haasteita. Asioiden tarkastelu yhdessä aikuisen kanssa auttaa suhtautumaan kehossa tapahtuviin muutoksiin luontevasti. Avointa keskustelua aiheesta kannattaa käydä esimerkiksi kouluterveydenhoitajan, vanhempien tai vaikkapa oman harrastuksen ohjaajan tai valmentajan kanssa.


Tässä osiossa tarkastellaan nuoren puberteettikehitystä, murrosiän fyysisiä muutoksia ja liikunnan merkitystä murrosikäisen hyvinvoinnissa mm. tuki- ja liikuntaelimistön sekä sydän- ja verenkiertoelimistön osalta. Nuoren kasvun psyykkisestä ja sosiaalisesta puolesta sekä liikunnan linkityksestä nuoren mielen hyvinvointiin löydät tietoa ilmapiiri ja pelisäännöt -osiosta.


 

Lisää kirjanmerkki ja jaa

 
TEKO-finni


TEKO-no-problem

Osion sisältö perustuu Sari Aallon ja Katja Lindholmin hoitotyön opinnäytetyöhön "Turvallinen ja terveellinen liikunta murrosiän fyysisten muutosten tukena", TAMK 2013.


Terveydenhoito-elementin asiantuntijat

Jari Parkkari LT, EL, dos.

Timo Hänninen LL

Anne-Mari Jussila LitM


Osion nettitoteutus
Raija Oksanen KM