Alakoulu: Hyvinvoinnin kolmio kuntoon


Alakouluun suunnattu liikkumisen turvallisuuden kokonaisuus pitää sisällään hyvinvoinnin kolmion keskeiset teemat: liikkumisen, ravinnon ja unen. Opettajille on tarjolla valmiita tuntimalleja, tiiviitä tietopaketteja ja toiminnallisia tehtäviä.


Karkikolmio-w470


Lisää turvallista liikettä -osiossa käsitellään fyysisen aktiivisuuden ja liikuntataitojen lisäksi istumista ja liikuntatapaturmien ehkäisyä sekä niiden hoitoa.


Ravinto-osio sisältää seitsemän noin vartin mittaista toiminnallista tuokiota alakoululaisen ravitsemuksen keskeisimmistä teemoista.


Unta ja lepoa koskeva osio sisältää tuntisuunnitelmat ja niiden toteuttamista tukevat tietopaketit sekä tehtävät.Lisää kirjanmerkki ja jaa